Jump to content

Russian Nationals


Flexor Brachialis

Recommended Posts

Women 50 left hand of 16 people

1 Nartikoyeva Of karina Of rSO-Alaniya

2 Agadzhanyan Veronica Moscow

3 Slovyagina of Olga buryati

4 Gliyeva Of lali Of buryatiya

5 Rafikova Of al'fiya Of tatarstan

6 Bareyeva Diana tatarstan

.....

11 Mukhamatdinova Tatiana sverdlovskaya obl.

Women 55 left hand of 18 people

1 Larina Ekaterina Nizhniy Novgorod

2 Torr Natalie KHMAO

3 Istomina Tatiana KHMAO

4 Albegova Of Diana rSO_Alani

5 Shul'ga of Olga buryati

6 is Volkov Alina orlovskaya The region

Women 60 kg of 13 people

to 1 Meladze Of Irina rSO-Alani

2 Kartseva Irina KHMAO

3 Anokhina Julia chelyabinskaya obl.

4 Gabuyeva Of Louise rSO-Alani

5 Voronchikhina Helen permskiy is The edge

6 Akhsyanova the lily Of chuvashiya

Women of 65 16 people

1 Smooth Irina Moscow

2 Karayeva Of Diana rSO-Alani

3 Gavrilovas Olga Moscow

4 Doyeva Of fatima Of rSO-Alaniya

5 Shitina Of Alina buryati

6 it is Volkov Yevgeny KHMAO

7 Kurenkova Helen sverdlovskaya is The region

8 Kolesnikova Anna Sverdlovsk Region

Women 70 kg of 9 people

1 Makeyeva Of Irina rSO-Alani

2 Akhmetgariyeva Sofia Moscow

3 Kabisashvilli Of Diana rSO-Alani

4 Nakroshayeva Faith sverdlovskaya is The region

5 Karayeva A of rso- Of alaniya

6 Mednikova Sea-scape Is Sverdlovsk Region

Women 80 kg of 13 people

1 Belash Ekaterina KHMAO

2 Samotoy Alina Moscow

3 Kerdikoshvilli Of Irina rSO-Alani

4 Zoloyeva the lily Of rSO-Alaniya

5 Seifert Darya Sverdlovsk region

6 L'vova Anastasiy Moscow

Women +80 kg of 5 people

1 Gusalova of apophyllite Of rSO-Alaniya

2 Tikhonovas Svetlana The Chelyabinsk province

3 Baziyeva Of karina Of rSO-Alaniya

4 Boldyrevas Rima Moscow Region

5 Romanova Olga Moscow region

Men of shchshchkg of 14 people

1 Kharlamov Denis KHMAO

2 Zagirbekov Of zelimkhan Of rSO-Alaniya

3 Chomayev Of arsen Of karachayevo-Cherkessiya

4 Mullagulov The edward Of bashkortastan

5 Gazizov Of radik Of bashkortastan

6 Makhayev Aleksandr krasnoyarskiy is The edge

Men of '0kg of 20 people

1 Khamidulin Of ruzalin Of tatarstan

2 Tagirbekov The ayubKrasnoyarskiy Krasnoyarskiy Kray

3 Kozhevnikovs Maxim the Permian Edge

4 Kodoyev Of alan Leningrad Region

5 Naumov Anton tatarstan

6 Khubayev Of irbek Of rSO-Alaniya

Men 65 kg of 27 people

1 Khamidulin Rome Tatarstan

2 Karayev Of mukharbek Of rSO-Alaniya

3 Margiyev Of gocha Of rSO-Alaniya

4 Aliyev Ziyafat KHMAO

5 Kharchev Andrey is 4roslavskaya Oblast

6 Borlakov Murat Of karachayevo-Cherkessiya

Men of "0kg of 27 people

1 Bichilov Timur Sevastopol

2 Valiyev Of ramaz Of rSO-Alaniya

3 Sazonov Pavel KHMAO

4 Albegov Aslan krasnoyarskiy Kray

5 Tuayev Of Timur rSO-Alani

6 Sokayev Georgiy Daghestan

.......

12 Lobanov Aleksey sverdlovskaya is the region

19 Klement'ev of seeds Sverdlovsk region

Men 75 kg of 29 people

1 Bayramukov Of yusuf Of karachayevo-Cherkessiya

2 Bulenkov Aleksandr Saint Petersburg

3 Khubayev of Georgiy rSO-Alani

4 Sert Denis KHMAO

5 Pisar'kov Denis KHMAO

6 Koch'yan Artem krasnodarskiy is the edge

Men 80 kg of 23 people

1 Zoloyev Spartacus Sevastopol

2 Grigoryev Nikolai Saint Petersburg

3 Tsakhilov Of taymuraz the Krasnoyarskiy Kray

4 Malakhov Andrey kalinigradskaya the region

5 Mamedov Timur belgorodskaya is The region

6 Archegov Of Aleksandr rso-Alani

.......

17 Chistyulin Peter sverdlovskaya is The region

Men 85 kg of 22 people

1 Liliyev Of arsen The samarskaya Region

2 Filipovs Is Novels Moscow

3 Kachmazov Of alik Of rSO-Alaniya

4 Laletin Vitalius krasnoyarskiy is the edge

5 Idol Victor krasnodarskiy Kray

6 Sekinayev Of Boris rSO-Alani

....

15 Gavrilenko Of stepan Sverdlovsk Region

Men 90 kg of 22 people

1 Kazimagomedov Of ramidin Daghestan

2 Yel'dzharov Azamat Of rSO-Alaniya

3 Dzukayev Of Timur rSO-Alani

4 Kudinov Anton Moscow

5 Maximov Maxim khmao

6 twin Vitalius kaliningradgkaya the region

Men 100 kg of 25 people

1 Korolev Andrey Moscow region

2 Drushits Aleksandr kaliningradskaya is The region

3 Dzhioyev Of khetag Of rSO-Alaniya

4 Agashirinov Of imiraslan Moscow

5 Tagirbekov Of isabek Daghestan

6 Kokorin of Vyacheslav buryati

....

17 Chagin Aleksey sverdlovskaya is the region

22 white headed Sergey sverdlovskaya is the region

Men 110 kg of 24 people

1 Kochiyev of Dmitriy rSO-Alani

2 Kachmazov Of slavik The samarskaya Region

3 Gazimagomedov Of gazimagomed Daghestan

4 Kudziyev Are exiled RSO-Alaniya

5 Gordov Aleksey is the Volgograd province

6 Minayev Anton Moscow

.....

10 Akim Aleksey sverdlovskayas is the regions

Men +110 kg of 16 people

1 Kodzasov of Sergey rSO-Alani

2 Nasir Of khalikov Daghestan

3 Chotchayev Of rasul Of karachayevo-Cherkessiya

4 Gagloyev Of Omar rSO-Alani

5 Orekhov Grigoriy sverdlovskaya oblast'

Right hand

Women 50 kg of 16 people

1 Trikolich Oxana sverdlovskaya obl

2 Bareyeva Of Diana rSO-Alani

3 Slovyagina of Olga buryati

4 Gliyeva Of lali Of rSO-Alaniya

5 Khalfina Julia bashkortostan

....

10-11 Mukhamatdinova Tatiana

Women of 55 17 people

1 Istomina Tatiana KHMAO

2 Biryukova Love Moscow

3 Albegova Of Diana rSO-Alani

4 Shul'ga of Olga buryati

5 Torr Natalie KHMAO

6 is Volkov Alina orlovskaya obl.

....

12 Radchenko Svetlana

Women 60 kg of 13 people

to 1 Meladze Of Irina rSO-Alani

2 Gabuyeva Of Louise rSO-Alani

3 Voronchikhina Helen permskiy is The edge

4 Kartseva Irina KHMAO

5 Anokhina Julia chelyabinskaya obl.

6 Akhsyanova lily is the republic Of chuvashiya

Women 65 kg of 16 people

1 Gavrilova Olga Moscow

2 Smooth Irina Moscow

3 Karayeva Of Diana rSO-Alani

4 Gubeyeva Svetlana tatarstan

5 Kolesnikova Anna Sverdlovsk obl.

6 Yeremeyeva Of Ekaterina chuvashi

...

10 Kurenkova Helen svedlovskaya obl.

11 Glushenkova sea-scape Sverdlovsk obl.

Women 70 kg of 9 people

1 Makeyeva Of Irina rSO-Alani

2 Akhmetgareyeva Sofia Moscow

3 Kabisashvili Diana RSO Of alaniya

4 Dzhioyeva The sea-scape Of rSO-Alaniya

5 Karayeva A of rSO-Alaniya

6 Mednikova sea-scape Sverdlovsk obl.

7 Nakroshayeva faith sverdlovskaya obl.

Women 80 kg of 13 people

1 Samotoy Alina Moscow

2 L'vovas Anastasiy Moscow

3 Kerdikoshvilli Of Irina rSO-Alani

4 Fomins Yevgeny Tatarstan

5 Belash Ekaterina KHMAO

6 Zaloyeva the lily Of rSO-Alaniya

....

10 Zeyferts Darya

Women +80 kg of 5 people

1 Baziyeva Of karina Of rso-Alaniya

2 Gusalova of apophyllite Of rSO-Alaniya

3 Tikhonovas Svetlana The Chelyabinsk province

4 Boldyrevas Rima Moscow obl.

5 Romanova Olga Moscow obl.

Men 55 kg of 14 people

1 Chomayev Of Robert karachayevo-Cherkessi

2 Kharlamov Denis KHMAO

3 Chomayev Of arsen Of karachayevo-Cherkessiya

4 Mullagulov The edward Of bashkortostan

5 Gazizov Of riddik Of bashkortostan

6 Zagirbekov Of zelimkhanov Of rSO-Alaniya

Men 60 kg of 20 people

1 Valiyev of Grigoriy rSO-Alani

2 Khubayev Of irbek Of rSO-Alaniya

3 Kodoyev Of alan Leningrad Region

4 Tagirbekov Of ayub The Krasnoyarskiy Kray

5 Bolotnikov Sergey KHMAO

6 Golovatyy Dmitriy krasnoyarskiy is the edge

Men 65 kg of 27 people

1 Voronetskiy Aleksandr krasnoyarskiy is the edge

2 Atayev Of kamran Daghestan

3 is birch Aslambek Of rSO-Alaniya

4 Khamidulin Rome Tatarstan

5 Timurziyev Ibragim Moscow

6 Borlakov Murat Of karachayevo-Cherkessiya

Men 70 kg of 27 people

1 Bichilov Timur Sevastopol

2 Valiyev Of ramaz Of rSO-Alaniya

3 Cyprian Aleksandr tatarstans

4 Lobanov Aleksey sverdlovskaya obl.

5 Zakharov Aleksey tatarstan

6 Kalmyk Vitalius Saint Petersburg

.....

19 Klement'ev of seeds Svedlovskaya obl.

Men 75 kg of 29 people

1 Zoloyev Khadzhimurat Of rSO-Alaniya

2 Khubayev of Georgiy rSO-Alani

3 Blokhins Sergey tatarstan

4 Bulenkov Aleksandr Saint Petersburg

5 Sert Denis KHMAO

6 Korablev Dmitriy Kostroma

Men 80 kg of 23 people

1 Zoloyev Spartacus Sevastopol

2 Tsaloyev Of taymuraz Of rSO-Alaniya

3 Rumyantsevs Aleksey tatarstan

4 Tsakhilov Of taymuraz the Krasnoyarskiy Kray

5 Archegov Of Aleksandr rSO-Alani

6 Shevelenko Victor Saint Petersburg

.....

18 Chistyulin Peter sverdlovskaya obl.

Men 85 kg of 22 people

1 Liliyev Of arsen Samarskaya obl.

2 Filipovs Is Novels Moscow

3 Kachmazov Of alik Of rSO-Alaniya

4 Kobyl'nikov IVAN belgorodskaya obl.

5 Laletin Vitalius krasnoyarskiy is the edge

6 Gusov Aleksandr moskovskaya obl.

....

15 GavrilenkoStepan Sverdlovsk obl.

Men 90 kg of 20 people

1 Muriyev Vyacheslav rSO-Alaniya

2 Yel'dzharov Azamat Of rSO-Alaniya

3 Maximov Maxim khmao

4 Kazimagomedov Of ramidin Daghestan

5 Magomedaminov Of rasul Daghestan

6 Dzukayev Of Timur rSO-Alani

Men 100 kg of 25 people

1 Matyushenko Ivan Moscow

2 Tagirbekov Of isabek Daghestan

3 Tsimbalyuk of Dmitriy buryati

4 Korolev Andrey Moscow obl.

5 Drushits Aleksandr kaliningradskaya obl.

6 Kolesov Vladimir volgogradskaya obl.

.....

11 Chagin Aleksey sverdlovskaya obl.

17 white headed Sergey sverdlovskaya obl.

Men 110 kg of 24 people

1 Kochiyev of Dmitriy rSO-Alani

2 Minayev Anton Moscow

3 Zankarkhanov Of zelimkhan Daghestan

4 Kachmazov Of slavik Samarskaya obl.

5 Gusev Artem krasnoyarskiy Kray

6 Poska Boris leningradskaya is The region

......

10 Akim Aleksey sverdlovskayas obl.

Men +110 kg of 16 people

1 Kodzasov of Sergey rSO-Alani

2 Chotchayev Of rasul Karachayevo - Cherkessiya

3 Guzev Anton volgogradskaya obl.

4 Nasir Of khalikov Daghestan

5 Maltsev Dmitriy Kursk obl.

6 Gagloyev Of Omar rSO-Alani

Link to comment
Share on other sites

thx!

I missed couple of names...

If you dont reach 1 or 2 place at the nationals you aren't qualified for world or europ championchip ?!

SO i missed : Dzambolat Tsoriev, Aslan Kozaev, Roman Tsindiliani, Andrey Kruglov ...

but perhaps i just coulndt read the names...

Link to comment
Share on other sites

thx!

I missed couple of names...

If you dont reach 1 or 2 place at the nationals you aren't qualified for world or europ championchip ?!

SO i missed : Dzambolat Tsoriev, Aslan Kozaev, Roman Tsindiliani, Andrey Kruglov ...

but perhaps i just coulndt read the names...

Some of them didn't compete, some didn't get a top 6 place (Kozaev, for example). Check out www.enginterzi.net for more info on this.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy policies.